Kontakt

Zakład Opieki Zdrowotnej i Pielęgnacyjnej
Dom Opieki "Rudzienko"

05-340 Rudzienko k/Kołbieli ul.Osiedlowa 28.

Kontakt:

533 656 788

0-22 795 90 01

http://e-mail: zozotwock@wp.pl
http://www.rudzienko.pl

Copyright © 2018 by Dom Pomocy Społecznej "Rudzienko".

05-340 Rudzienko k/Kołbieli ul.Osiedlowa 28