Personel

W celu zapewnienia właściwej opieki mieszkańcom, w placówce działa zespół terapełtyczno-opiekuńczy składający się z pracowników domu. Ma on na celu rozpoznanie i określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca i zaplanowanie wsparcia z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, zakresu sprawności i aktywności. Mieszkaniec może wybrać dla siebie " pracownika pierwszego kontaktu", który pomaga w rozwiązywaniu jego problemów.

W skład zespołu pracowniczego wchodzą:

  • opiekunki
  • pielęgniarki
  • pracownik socjalny
  • psycholog
  • terapeuta zajęciowy
  • rehabilitant ( ćwiczenia ogólnousprawniające)

Copyright © 2018 by Dom Pomocy Społecznej "Rudzienko".

05-340 Rudzienko k/Kołbieli ul.Osiedlowa 28