Kontakt

Zakład Opieki Zdrowotnej i Pielęgnacyjnej
Dom Pomocy Spolecznej "Rudzienko"

05-340 Rudzienko k/Kołbieli ul.Osiedlowa 28.

Kontakt:

533 656 788, 604 911 569

0-22 795 90 01

http://e-mail: dps_rudzienko@wp.pl ; zozotwock@wp.pl

http://www.rudzienko.pl

Copyright © 2018 by Dom Pomocy Społecznej "Rudzienko".

05-340 Rudzienko k/Kołbieli ul.Osiedlowa 28